top of page

Itisco hecht grote waarde aan uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens op een wettelijke en eerlijke manier behandelen.

In deze verklaring  verduidelijken we de verwerking van uw gegevens.

 

Hoewel de meeste informatie beschikbaar is zonder het geven van persoonlijke informatie, zullen er voor bestellingen enkele gegevens gevraagd worden. Namelijk , Naam en voornaam,adres, email, telefoonnummer, bankgegevens, We gebruiken de gegevens om uw bestelling te bezorgen, u op de hoogte houden over uw bestelling of reservatie of om u te contacteren bij vragen of opmerkingen over uw bestelling.

 

U hoeft deze gegevens niet te delen, maar voor de correcte behandeling van een bestelling zijn deze echter wel noodzakelijk.

 

Indien er na het lezen de Policy nog vragen zijn, laat het ons dan weten via 

info@itisco.eu

 

Wie heeft er toegang?

De gegevens worden enkel door de bestuurders van Itisco verwerkt, met als doel het voorbereiden van bestellingen.

 

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die u zonder registreren met ons deelt, ook wel sessie gegevens genoemd : Locatie, gebruikte apparaat, uur van bezoek, bezochte pagina’s, belangrijkste verkeersbronnen (google, direct, facebook, instagram ea.)

 

Click tracking, om meer inzichten te krijgen over de werking van onze site en webshop (bugs, issues)

 

Alle data kan verwijderd worden op vraag van de gebruiker.

 

Marketing

 

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing (nieuwsbrief), als u daar toestemming voor hebt gegeven.

 

U kan zich ook onmiddellijk afmelden zonder enige motivatie, via de uitschrijflink in de mail of via rechtstreeks contact.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en Itisco.

Uw gegevens

Wanneer u klant wordt van Itisco, bewaren we sommige gegevens, daarom dat u beschikt over een aantal rechten.

Recht van toegang en inzage 

U heeft het recht om gratis uw persoonsgegevens in te kijken, alsook de verwerking van uw gegevens na te vragen.

Recht van verbetering, verwerking, verwijdering

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Itisco. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Itisco verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen met een duidelijk verzoek per aangetekend schrijven naar volgende adres, Itisco BV, Zeelaan 6, 8660 De Panne, België.

Recht op klacht in te dienen

U kan uw klachten richten tot de Belgische Privacy Commissie.

https://www.privacycommission.be/burger/acties/contact

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

In geen geval kan Itisco aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

bottom of page